China

save list
Shanghai, Beijing, Guilin, Ningbo, Guangzhou, Yanghsuo, Tianjin and Shenzhen

Plane loader
Animated dots