Where are you going?
Or, let us surprise youSpin the Globe ®

Museum of Contemporary Art

Museum of Contemporary Art
Have you been here? Tell us about it below!
231 Nanjing W Rd, RenMin GuangChang, Huangpu Qu, Shanghai Shi, China, 200000
+86 21 6327 9900
Original the peninsula shanghai.jpg?1474837223?ixlib=rails 0.3