Where are you going?
Or, let us surprise youSpin the Globe ®

Khách Sạn Long Beach

71 Đường Trần Hưng Đạo, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 8477, Vietnam
| +84 297 3996 868
Plane loader
Animated dots
Delicious Thành Phố Phú Quốc  Vietnam

More info

Mon - Fri 12am - 11:30pm

Delicious

Sometimes the purest foods can be the most fulfilling.

Phu Quoc, Vietnam