Where are you going?
Or, let us surprise youSpin the Globe ®

Khách Sạn Long Beach

71 Trần Hưng Đạo, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
| +84 169 976 1694
Plane loader
Animated dots
Delicious Dương Đông  Vietnam

More info

Mon - Fri 12am - 11:30pm

Delicious

Sometimes the purest foods can be the most fulfilling.

Phu Quoc, Vietnam